Göm inte vårt årsmöte 2012-02-09 kl. 18.30 på Holmagården.

Många viktiga punkter skall behandlas och många nyheter kommer att presenteras. Alla som är aktiva i föreningen blir inspirerade av att medlemmarna visar sitt intresse. Alla behöver vi uppmuntras för att kunna prestera lite mera.

Välkomna och anmäl er i god tid så att vi kan planera för platser och för förtäring. Som bekant så bjuder vi på förtäringen.

För anmälan ringer du 0709-447460.