Brottsofferjouren

Vi fick göra en ändring i vårt program på grund av att PO Karlsson lämnade återbut av hälsosjäl. Han gav oss tips om ersättare tema som är mycket aktuellt nu Tyvärr. Brottsofferjouren Söderslätt som består av Trelleborg, Vellinge och Svedala ställde upp med två mycket välvilliga och kunniga personer. Alf Arnshed och Janne Nilsson. Dessa jentlemän informerade oss under en hel timme om ämnet Brottsoffer. Tyvär är det numera mycket vanligt att många drabbas och vet inte hur man ska förfara när det sker. Vi hoppas innerligt att någon slipper bli drabbad men om det händer har vi här ett bra ställe vi kan vända oss till för råd.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättigheter att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i deras arbe är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsjuoren består av lokala juorer runt om i landet, ett förbundskansli och en telefoncentral som är gratis att ringa till. Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor, stöder de varje brottsoffer, vittne och anhörig som söker dem, genom att lyssna, ge stöd och råd. Varje år blir det över hundratusen möten med människor som just där och då kanske inte har någon annan att vända sig till. Ofta blir detta vändpunkten för den brottsutsatte. Om det behövs kan brottsoffret få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Det kan vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och bra att få information om rätten till skadestånd. Stödpersoner ger också vägledning i brottsmålsprocessen. Utbildade så kallade vittnesstöd ger information om hur rättegången går till och ger stöd i samband med rättegången. Brottsoffret och vittnet behöver inte möta den tilltalade ensam. Vill du veta mer om dem eller är intresserad av att arbeta ideellt eller stödja dem på annat sätt är du välkommen att kontakta dem på info@soderslatt.boj.se eller ring 0410-10370.

Vi tackar för ett mycket inressant och givande föredrag.