Årsmöte 2023 den 2024.02.28 på Gamla Brandstationen

Årets möte samlade 58 entusiastiska deltagare. Vi gläds åt så flitigt deltagande.

Bland det viktigaste som avhandlades var:

Stämman beslöt att ändra medlemsavgiften. Familjemedlemsavgiften avskaffas och alla medlemmar betalar 100 kr per år. Huvudanledningen är att kommunalt stöd utgår bara för fullt betalande medlemmar. Vi har den lägsta avgiften i kommunen bland föreningar.

Ny medlem invaldes till styrelsen Lena Odhner. Vi välkomnar Lena och ser framemot aktivt, gott och långvarigt samarbete. Samtidigt lämnar Gertrud Bergman styrelsen. Vi hoppas att detta bara är tillfälligt.

Föreningens grundare Stefan utsågs till hedersordförande efter 14 års flitig aktivitet. Stefan får deltaga på alla styrelsens möten och har yttranderätt men ingen beslutande rätt. Tack Stefan för dina insatser under alla åren som bland annat ledde till av vi var Anhörigas Riksförbund största förening i många år.

Nedan bild av styrelsen samt utdelning av handmålade presenter som Lillemor Malmberg har gjort som tack för goda insatser.

Tack alla värdinnor för era fina insatser vid våra möten. Utan er vore våra möten inte möjliga.