Regionmöte i Malmö

Årets andra regionmöte hölls på Damfrigården. Värd var Malmös nya anhörigförening Anhörig Malmö. Vår förening bidrog med fem personer. Ett mycket givande möte. Det bildades arbetsgrupper för olika problem att lösa. Bland annat hur man värvar nya medlemmar. En mycket viktig verksamhet för att synliggöra anhörigas omfattning och viktiga verksamheter. Lycka till ni utvalda.