Infomöte av Skurups Sparbank 2023.11.08

Efter en god ”kvällsmacka” i början på en novemberkväll fick vi ca 40 deltagare på STELLA Dagcentral en mycket informativ presentation av SKURUPS SPARBANK! De erbjuder ett brett utbud av banktjänster via sina 40 medarbetare. Tjänster inom bank och försäkring för privatpersoner och företag samt lantbruk och organisationer som verkar inom ett geografiskt avgränsat område. Den är en egen bank men samarbetar med Swedbank. Snart öppnar de ett kontor i Svedala och blir kommunens enda bank på plats.