Styrelsen har beslutat

Styrelsen har beslutat att vi skall satsa på sponsorer. En sponsor är automatiskt även medlem och sponsorpengarna skall användas till flera möten som innehåller både, för medlemmarna, viktig information och underhållning.

Vi är tacksamma för förslag på sponsorer. Hör er av till någon i styrelsen.