Vårt möte på Värbygården

Vårt möte på Värbygården blev mycket lyckat. Besökarna, som var ca 50 personer hade en rolig kväll. Många var det som sjöng med de mycket uppskattade underhållarna( de tre Herdarna). De var visserligen bara två men deras underhållning var god för tre.

Samarrangemanget med Värby församling och speciellt med prästen Mats Magnusson blev mycket lyckat.

Vi enades med Mats om att skapa ett partnerskap för att stötta varandra och i framtiden ordna med liknande möten.

Tack alla som tog tid för er att närvara. Alla som vi pratade med tyckte att det var mödan värt. Titta gärna på fliken Bildgalleri och se om du har fastnat på någon bild.