Möte på Stella Dagcentral

Dagens tema var ”Livsarkivet” ett intressant häfte som har till uppgift att försöka dokumentera vem jag är. Meningen är att lämna ett dokument som i korthet talar om vissa viktiga saker om mig. Deltagarantalet var som vanligt gott dvs. ett trettiotal personer som lyssnade med intresse på våra föreläsare. Föreläsarna var Leif Ekvall och Lena Wismar från Larssons Begravningsbyrå. Vi fick en mycket bra genomgång av häftet och fick även bra svar från andra frågor som dök upp. Den allmänna uppfatningen var att det var både intressant och nyttigt. Vi tackar för föredraget. Noteras bör att företaget även hör till våra sponsorer som med andra ord stöder vår verksamhet.