Överlämnande av protestlistan till kommunalrådet

Upphandling av färdtjänst inom kommunen ledde till protester. Oron att ny operatör skall ta över med medföljande konsekvenser ledde till att många hörde av sig. Föreningen ombads att agera. Vi vet att upphandling skall ske men vi vet även att priset inte allena behöver vara avgörande. En skrivelse avgick till kommunen. Efter tveksamma upphandlingsförfaranden startade vi även en namninsamlig i form av protestlista mot förfarandet. Under två dagar fick vi över 200 påskrifter. Detta visar att oron är stor.

Vår ordförande Lämnar protestlistan till kommunalrådet Linda Allansson