Årets Årsmöte

Årets Årsmöte avhölls traditionsenligt med 40 deltagare. En nyhet för i år var att vi utökade styrelsen med två flitiga damer som skall växa in i verksamheten. Det råder alltid fin stämning på våra möten. Protokoll från mötet är på väg till alla medlemmar med bifogade handlingar som vi inte hann med att sända ut i förväg. I brevet finns även uppgifter om vårens program. Glöm inte att anmäla er i god tid till dessa.