Nationella Anhörigdagen i Svedala på Holmagården

Traditionsenligt firar vi Nationella Anhörigdagen i Svedala. I år är det speciellt då Anhörigas Riksförbund utlyste året till Anhörig år.

I Svedala firade vi med en Paneldebatt, på förslag från Svedala Anhörigförening, Deltagarna i debatten var: Socialnämndens ordförande samt 1 o 2 Vice ordförande, Socialchefen, Regionchef för Företagarna Region Syd samt Anhörigföreningens ordförande. Deltagarna fick ett manus(sammanställt av Anhörigföreningen) som innehöll fakta kring anhörigverksamheten i Sverige och detta nedbrutet till siffror som är representativa för vår kommun. Respektive paneldeltagare skulle kort presentera sin ståndpunkt och sedan vidtog debatten som varade i drygt en timme. Mycket intressant att höra och debattera. Panelen enades kring en koncensus att temat är viktigt, kritiskt och behöver arbetas med intensivt. Ett 50 tal deltagare satt i publiken. En bra siffra för vår lilla kommun. Man kan önska mera.

Lite bilder från mötet: