AHR Ordförandekonferens i Växjö.

Årets Ordförande konferens hölls i Växjö.  Från Svedala deltog vi med fyra personer: Monica Ribbnäs, Maj Blixt, Viveka Nordquist och Stefan Bauer.

Mycket häftiga diskussioner då det visade sig att styrelsen inte riktigt följde förbundets stadga.

En intressant nyhet var att man sammanställde den tidigare presenterade fem punkters långsiktiga politiska plan. Det var arbetsamt att enas kring formuleringarna. Dock enades vi kring att planen skall kontinuerligt revideras där det finns möjligheter att modifiera texten. Ett gott beslut och framför allt att man kommer igång med att planera långsiktigt.

Det finns hopp om att Anhörigas Riksförbund får arbetsrutiner som för anhörigfrågan i centrum där den hör hemma.