Vi har mist en mycket god vän

Kurt Larsson har lämnat oss för alltid.

Kurt du var en klippa som man kunde lita på.

En kort diskussion över ämnet och du var redan igång.

Allt vårt arbete gick ut på att stötta, hjälpa och även roa andra

men vi glömde inte att ha roligt själva.

Din arbetsvilja din empati smittade av sig till din omgivning.

Vi kommer alltid minnas Dig med glädje. Tack vår vän!

Vi saknar Dig.