Föreningsmöte på Stella Dagcentral

30 personer slöt upp för att lyssna på våra föreläsare Socialchef Anna Borgius och Socialnämndens ordförande Per Mattsson.

Ett mail om vad vi speciellt ville få upplysningar om fick de i förväg

Hej Anna och Per

Välkomna till en för oss alla intressant afton

Det är lämpligt att ha vissa stödpunkter att tala om. Punkter som berör oss alla.

1 Dagsläget på antalet närstående som kommunen ger stöd till.

t.ex. antal, omfattning/person, personalstyrka, kösituation, kostnadsbild osv.

2 Förebyggande åtgärder för att ge individen en värdig vardag och bromsa framtida stödbehovet samtidigt som man sparar skattemedel. Distribuerad hemtjänst för att minska ”ställtid” och få mer vårdtid inom ramen.

3 Utveckling av hjälpmedelssortimentet. Detta kan reducera insatsbehovet.

4 Planer för att bygga flera trygghetsboenden.

5 Planer för att möta den stora befolkningsökningen (25 % på 5 år)

6 Synpunkter för att öka direktinflytandet ”tala med dem som direkt berörs”

7 Nya Vård och Omsorgsplanen (som skulle varit klar vid 2016 års början)

8 Er arbetssituation Du Per skall ju ange inriktning och skaffa ramar till det medan du Anna skall verkställa.

Är ni nöjda med era resurser?

9 Framtida politiska mål. VISIONER

Vänliga hälsningar

Styrelsen

genom

Stefan

Vi fick uttömmande svar på de flesta av våra frågor. De närvarande ansåg att mötet var viktigt och givande. Det är viktigt med dialog. Det är på detta sett som man bygger ett gott samarbete. Vilket vi anser att vi har i vår kommun. Men som vanligt så når man inte enda fram som man brukar säga. Det kommer flera tillfällen.

Tack för en lyckad kväll

Nedan lite bildkavalkad