Besök på Solgården äldreboende

Årets besök på Solgården samlade 60 personer totalt i olika lokaler Glädjande är att så många anhöriga hörsammar våra insatser. Vårt mål är ju att anhöriga och deras närstående träffas.

Det är femte gången i år och vi tackar våra sponsorer som så helhjärtat stöder våra insatser.

Nedan lite bildkavalkad. Föreningen ställde upp med fem personer som inte bara servade utan deltog helhjärtat i allsången. Vår eminente musiker Matti skall naturligtvis också vara med på bild.