Info om framtidsfullmakt och uppstart av nya hemsidan

Kvällens program var att introducera vår nya hemsida. Vi uppmanar alla att bekanta sig med den. I framtiden räknar vi med att en stor del av informationen även ska gå denna vägen. Det innebär programhantering och även att kunna anmäla si till att deltaga så småningom. Vidare tror vi att flera är intresserade av andra nyheter som berör anhörigfrågorna. Som kan hämtas via vårt förbund. Det är även roligt att göra återblick i föreningens historia.

Kvällens huvudtema var Framtidsfullmakt som presenterades av firman Ottosson genom Mikael och hans medarbetare. Ett mycket intressant föredrag. De redogjorde för för- och nackdelarna. Då ett fullmakt inte behöver registreras kan jävsfrågan sätta fullmakten ur spel vid användandet. Därför uppmanar Mikael att man nogsamt kontrollerar val av den man ger fullmakt till. För att vara på säker sida uppmanar vi er att ta ett koll med honom. Han är mycket moderat med arvode vid rådfrågning.

Som vanligt är vi glada för att våra möten är välbesökta och stämningen är hög som vanligt. Fortsätt gärna med att besöka oss och våra program. Det är uppmuntrande och vi ska fortsätta att finna nya intressanta aktiviteter.

Nedan lite bilder att minnas.