Möte med politiker

Den 20-e maj hade Malmö Anhörigförening ett möte där berörde politiker blev inbjudna och ställdes till svars för den rådande situationen i Malmö stad inom anhörigvården. Många fagra löften uttalades. Inte så konstigt, det är ju valår. Men att konkret kunna svara på hur Malmös problem inom anhörigvården skall lösas, kunde ingen svara på. Det vore kanske på sin plats att vi i Svedala gör något motsvarande. Vi får komma igen senare när vi har blivit varma i kläderna och har fått vår förening riktigt igång.

Kom ihåg att ingen förening är bättre än dess medlemmar. Med andra ord var aktiva och ställ konkreta krav. NI HAR RÄTT TILL DETTA!