Hur många anhörigvårdare finns det?

Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem.Det är  650 000 människor. Szebehely(forskare)  delar in dem i tre olika grupper: anhörigvårdare, omsorgsgivare och hjälpare. Uppdelningen har vi gjort efter hur mycket de hjälper och vårdar och om de gör det i sitt eget hem eller inte.  

Artikeln är hämtad från Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga 2010-05-28