Litet möte idag

Vår kassör Bengt Lindqvist och jag (Stefan) hade ett möte idag 10-12-30 för ekonomisk koll. Vår ekonomi är god vi går med plus, dessutom har vi erhållit starthjälp från förbundet med 2500 SEK. Medlemsantalet är 154 och vi hoppas på flera innan året är slut.

Fantastiskt ! i våra vilda drömmar sa vi att 150 medlemmar vore en önskedröm första året. Tänk detta har överträffats. Tack alla!!