Du har väl inte glömt

Du har väl inte glömt vårt första årsmöte som skall bli på Holmagården

den 7 februari 2011 kl 18.30

Styrelsen tackar alla Er medlemmar för en mycket bra start av verksamheten. Vi vill att ni i större grad talar om huruvida ni är nöjda med vad som sker. Tänk på att verksamheten blir vad vi alla gör den till.