senaste styrelsemöte

Vid vårt senaste styrelsemöte beslöt vi att anta Jonas Almkvist som ny styrelsemedlem. Jonas tillhör de yngre och representerar således även de yngre. Jonas arbetar som personlig assistent och är följdaktligen mycket lämplig som styrelsemedlem. Han representerar de yngre hjäpbehövande. Nu är styrelsen komplett. Det återstår två personer till valberedningen och där har vi gott hopp att klara av det till årsmötet som preliminärt planeras till 2011-02-07. Detaljer därom kommer snart.  

Samtidigt vill vi önska Er ett gott slut på året och ett Gott Nytt År.