Dagens allmänna öppna föreningsmöte

Dagens allmänna öppna föreningsmöte avhöll vi på Holmagården med ca. 30 deltagare. Allmänheten var inbjuden.

Dagens tema var en paneldebatt med politiker från BVO(Beredning Vård och Omsorg) Ordförande Per Mattsson och v.ordförande Lars Schultz deltog. Efter en kort inledning från var och en av politikerna påbörjades debatten. Många frågor sökte sitt svar och en del svar uteblev. Dock kunde vi enas kring att våra syften är det samma men tidsramen är olika. Debatten pågick i drygt två timmar och vi enades kring att detta är värt att göra om för att öka förståelsen oss emellan. Vi får se när vi återkommer med ett nytt möte.