Anhörigträff på Värby församlingshem

Först ordinärt möte sedan följde en presentation av kommunens nya osteri

Soldattorpets osteri vid Pude sjön. Ägarparet presenterade sin verksamhet med lite historik kring ost och kring hur deras verksamhet startade. Presentationen avslutades med ostprovning. En mycket lyckat tillställning som uppskattades av deltagarna ca. 60 personer. En del av oss fortsatte med vissa planeringsärenden som terminavslutning och förberedande planering kring höstens aktiviteter.

Vi återkommer senare med detaljer.

Glädjande besked kring medlemsantal. Inom de närmaste dagarna når vi medlemstalet 220. GRATTIS alla.