Klågerupsdagen

Föreningen deltog i Klågerupsdagen som arrangeras av Klågerups byalag.

En lyckad dag med många deltagare. Klågerupsborna gick man ur huse för att roa sig och stötta byalagets insatser. Vår ambition var att sprida information om vår förenings verksamhet men pga. många aktiviteter så hann inte många titta till vårt marknadsstånd.