Läskraft

Högläsning för personer med demens

Ett projekt startar inom vår kommun med deltagare från Svedala kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Biblioteket och Svedala Anhörigförening. Meningen är att frivilliga ställer upp för högläsning, både på vårdhem och för enskilda, inom kommunen. Hemtjänstpersonal och andra som kommer i kontakt med vårdbehövande skall sprida informationen till berörda.

Ett mycket berömvärt initiativ för att förgylla vardagen för våra medmänniskor som är drabbade. Upptaktsmötet hölls på Holmagården den 6 mars och 22 intresserade personer deltog. Detta tyder på att det är gott om frivilliga som vill hjälpa till i vår kommun.

Styrgruppen består av fem personer: Samordnare är Malin Wellsten från SV och övriga deltagare är: Birgitta Andersson Demenssjuksköterska, Malin Held Hentjänsten, Ann-Caroline Skoog Särskilt boende och Lena Nilsson Svedala Anhörigförening.

Vi är glada att vår förening deltar aktivt i detta projekt. Det hör till de arbetspunkter som vi prioriterar.

Vi önskar Arbetsgruppen lycka till. Det är önskvärt och fritt fram att frivilliga intresserade anmäler sig till Malin på tfn 040-40 42 30 eller 0766-23 31 89.