Gårdagens föreläsning

Gårdagens föreläsning besöktes av 23 personer och samtliga var mycket engagerade eftersom temat var bilder från gamla Svedala. Många och livliga diskussioner förekom i god anda. Våra eminenta föredragshållare(Kjell Bergman och Mats Ohlsson) fick även namn på en del av personer som finns på bilderna. Detta var mycket uppskattat eftersom dessa uppgifter kommer att ligga till grund vid sökningar i det kommande registret som inom kort skall finnas på Svedala-Bara bygdens hemsida. Våra medlemmar har som vanligt helhjärtat ställt upp med service, detta är mycket uppskattat och håller kostnaderna nere samtidigt som trevnaden ökar och även våra möjligheter att arrangera många givande föreläsningar.

Lite bilder för att underlätta minnet.