Svedala Anhörigförenings nya satsning på att förgylla en dag för sina anhöriga och deras närstående.

Föreningen har under den senaste tiden satsat på att få sponsorer. Meningen är att sponsorpengarna skall användas till att förgylla vardagen för anhöriga och deras när stående. Ett mycket positivt gensvar i form av att ett fyrtiotal företag kontaktades och ett trettiotal ställde upp som partners och sponsorer. Detta ledde till ett ansenligt bidrag. Tack vare detta bidrag är det möjligt för oss att genomföra vår första insats att besöka kommunens samtliga särskilt boende och bjuda på kaffe med tilltugg och underhållning med allsång. Första stället blev Holmagårdens särskilt boende. De fyra avdelningarna besöktes den 25 november. Vid besöket deltog drygt 90 personer bestående av närstående, anhöriga, personal, underhållare och goda frivilliga insatser av andra anhöriga. Initiativet blev mycket uppskattat och vi lovar att göra om det så länge våra sponsorer ställer upp(vi hoppas på årligt återkommande verksamhet). Nu går arbetet vidare med att planera för de återstående enheterna.