Infomöte med Anna Borgius och Maria Danielsson

Dagens tema var organisation dvs. vem gör vad? Meningen var att klargöra ansvarsområden för att avhjälpa missförstånd. Ofta hör man missnöje och ofta beror det på att man inte vet vem man skall vända sig till. Våra föreläsare klargjorde olika befattningars ansvarsområde.