Årsmöte 2013-02-14

Årets årsmöte samlade 34 personer och hölls på Holma gården

Stämman antog att vi skall övergå till att anta AHR-s förslag till föreningsstadga. Detta underlättar för oss att bestämma styrelsens sammanställning utan att behöva ändra stadga.

Mötesprotokollet delas ut till samtliga föreningsmedlemmar

Vi behöll samma årsavgift dvs 100 kr för hela familjen som bor i kommunen

Medlemsantalet är 284