Höstens Program

9 september kl. 18.30 Ett samarrangemang med Värby församling. Dagens tema var Manfred Knutsson med Anton Olsson som underhöll. En mycket lyckad kväll. 35 personer deltog.

Regions träff för en del av styrelsen den 23 september. Denna gång i Hörby.

26 september En förstärkt styrelse presenterar vår verksamhet för Börringe borna i Börringes sockenstuga Ett samarbete med Börringe bygdeförening.

Föreningsmöte 23 oktober 18.30 på Stella Dagcentral underhåller de välkända Södergökarna. Välkomna. Anmälan som vanligt senast tre dagar före.

Föreningsmöte 20 november kl. 18.30 på Stella Dagcentral. Dagens tema är Fredrik Palmgren och Petra Dahlsjö(chefer för myndighetsutövning resp. LSS) presenterar sina verksamheter. Eftersom detta möte är det sista för året, bjuder vi på trevlig överraskning. Missa inte tillfället! Vidare fortsätter vi med vårt nya projekt att besöka våra närstående och deras anhöriga på särskilt boende. Först ut är Holma gården den 17 november. Där vi under ett par timmar skall bjuda på fika med musikunderhållning. Första omgången är avklarad och har utfallit mycket väl. Totalt har ca 250 personer deltagit och vi har fått mycket tacksamma uppmuntran för våra insatser.

Detta finansieras av våra ca 28 sponsorer och genomförs av våra medlemmar i mycket gott samarbete med hjälpsam personal. TACK.

Vid samtliga föreningsmöten står vi för enkel förtäring för dem som anmäler sitt deltagande i god tid dvs. minst tre dagar före mötet.Samma tfn nummer gäller vid alla tillfällen! 040-912603

Vårt medlemsantal är nu 329 och vi räknar med många fler.

Än en gång önskar vi dig en Härlig höst.