Föreningsmöte inom Skåneregionen

Föreningsmöte inom Skåneregionen i Hörby 21 deltagare. Det tar sig! vid första mötet deltog 8 personer från 3 föreningar mot 5 föreningar nu.