årets sista föreningsmöte den 20 november

Nästa program är årets sista föreningsmöte den 20 november kl. 18.30 på Stella Dagcentral. Dagens tema är:Verksamhetsinfo av Myndighetschef Fredrik Palmgren och LSS chef Petra Dahlsjö. Sedan avslutar vi med en rolig samkväm. Välkomna!!