besök på kommunens särskilt boenden

Vi fortsätter med vårt program att besöka kommunens särskilt boenden och ge våra närstående en rolig stund i form av musik, allsång och kaffebjudning. Anhöriga och vårdpersonal är också inbjudna. Det är vårt andra år och dagens program på Holmagården engagerade 86 personer. Många lovord fick vi för våra insatser som är möjliga tack vare många ideella krafter och våra givmilda sponsorer som så hjärtligt stöder oss i vårt arbete TACK.