Till Malmö Stadsförvaltning

Svedala 2015.12.05

Till Malmö Stadsförvaltning

Alla Skånes Anhörigföreningar har bildat ett nätverk. I detta nätverk träffas föreningarna två gånger årligen för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi vill även att genom vårt samarbete sörja för att Skånes alla invånare skall kunna få likartad tillsyn och vård när de det behöver.

Vid vårt senaste möte stod Malmö Anhörigförening för värdskapet. I dagens program ingick ett besök med guide på Malmös trygghetshotell Mathildenborg. Allas samstämmiga uppfattning var väldigt positiv. Grattis Malmö för ett så fint initiativ att ge behövande Malmöinvånarna en möjlighet för rekreation från den arbetsamma vardagen som anhörigvårdare befinner sig i. Vi noterade dock att Trygghetshotellets beläggning är så låg som 50-70 % normalt.

Vår undran är nu om det vore av intresse även för Malmö Stad att ge möjlighet för andra Skånekommuner att hyra in sig. Skulle så vara fallet ber vi att Malmö Stad delger oss under vilka former och vilken kostnad det är genomförbart.

Vi betraktar denna vår förfrågan som en inledande dialog som skall kunna utvecklas till en konkret lösning.

På uppdrag från samtliga närvarande föreningar

Stefan Bauer

Ordförande

Svedala Anhörigförening

(Landets näst största efter Malmö Anhörigförening)