Medlemspolicy

Svedala Anhörigföreningens medlemspolicy

Föreningen tillämpar familjeanslutning(om familjemedlemmen så önskar)

Medlemsavgiften per familj bestäms av föreningsstämman årligen. Som familjemedlem räknas den anslutna betalande och dennes närstående samt den betalandes familjemedlemmar och deras barn med familj.

För att vara medlem krävs inte att man skall ha något släktband, god vän arbetskollega eller bara att hysa empati räcker för att man skall kunna kalla sig för anhörig. Alla har vi någon anhörig ibland permanent ibland bara vid kortare funktionsnedsättning som sjukdom eller en varaktig olycka.

Om medlemmarna bor inom kommunen räknas familjeavgiften för alla medlemmar enligt ovan.

Bor medlemmarna utanför kommunen skall dessa familjevis betala ett medlemskap för att bli medlemmar detta oavsett bostadsadress.

Alla kan vara medlemmar även de som bara vill sympatistödja verksamheten. Vem vet när man själv kommer i behovssituation.

All anslutning är naturligtvis frivillig och med personens samtycke. Alla berörda skall tillfrågas.

Argumentet för familjeanslutning är att synliggöra hur många personer som berörs av att någon i vårt samhälle drabbas av något funktionshinder.

Medlemsavgiften skall hållas lågt för att uppmuntra individerna till att visa sin tillhörighet. Vi skall inte skinna de som redan är drabbade av försämrade levnadsförhållanden och högre levnadskostnader.

Sponsorer och Partners är också medlemmar enligt ovan inklusive deras familjer om de så önskar.