Årsavslutning för anhörigstödet på Stella Dagcentral

En trevlig tradition av vår kommun att avsluta året med anhörigstöd under trevliga former. En del avslutar sitt direkta stöd medan andra fortsätter. Naturligtvis håller man kontakt även i fortsättningen. De som slutar kan på ett naturligt sett introduceras till att delta i Anhörig cafét som Anhörigföreningen driver tillsammans med Rödakorset och kommunen ställer lokalen till förfogande.

En trevlig tradition som vi hoppas kan fortsätta framöver.