Besök på Trygghetsboende Juvelen i Bara

Boendet invigdes 22 september 2015. Det var mycket glädjande att se hur trevligt det är här. De boende trivs mycket. Det märktes bland annat på deras glädja och hur de stämde in i allsången. Bland besökarna var många yngre detta är speciellt glädjande.  Med boende, anhöriga, personal och vi från Anhörigföreningen var vi 48 personer.  Vi räknar med att återkomma nästa år igen.

Tack för att vi fick komma och tillbringa en skön stund tillsammans

Tyvärr så missade kameran dvs. vi fick inga bilder