Fika med underhållning på Furen 2

Årets besök på Furen 2 samlade 29 personer alla inräknade

Stämningen blev munter. Ordföranden höll lite anförande angående verksamheten med lite info. Bland annat att föreningen erhöll 15 000 kr från Sparbankstiftelsen Skåne för uppsökande verksamhet inom anhörig frågan. Vi tackar för anslaget.

Vidare informerades om belöningsverksamheten, årets insatser resulterade i 40 nomineringar. Dragningen kommer vara den 13 juni på Stella Dagcentral kl 14.30 och vi bjöd in Anita Persson kommunens sjuksköterska att förrätta dragningen.

Nedan lite bilder från fika mötet

Vi återkommer nästa år