Årets besök på särskilt boende Stella Nova

Årets möte där vi bjuder på kaffe med tilltugg och framför allt socialt samvaro under trevliga former till toner i form av allsång understödd av musiker.

Mötet samlade 39 personer bestående av närstående, anhöriga, personal och Anhörigföreningen. Roligt att konstatera att åldersspridningen var från 2 år till 93.

Dessa möten finansieras av våra(nära 50) sponsorer. Denna verksamhet är en sidoverksamhet som huvudsakligen syftar till att skapa social samvaro mellan olika människor och stärka banden mellan generationerna. Verksamheten är mycket uppskattad och uppmuntras av många.

Tommy Juth och Lasse Berggrensson kommer till

Svedala Folketshus den 11 oktober kl 19.  Svedala Anhörigförening, Röda Korset Svedala och Lions Club Svedala Står för värdskapet. Detta är fjärde året och vi hoppas att kunna fortsätta flera år. Föreningarna vill uttrycka sin tacksamhet för alla de som stöttar deras hjälpgivande verksamheter. Därför inbjuds alla kommuninvånare till detta evenemang.

Biljetterna för150kr

Är starkt subventionerade och inkluderar underhållning samt kaffe med tilltugg.

Då antalet platser är starkt begränsat gäller ”först till kvarnen” och

skall beställas senast 8 oktober.

För biljettbokning ring: Eva Karlsson 0707-64 75 07  Christel Green 0708-40 14 83

Anita Dahlström 0708-25 99 19  Ingela Williams 0702-45 62 67

Välkomna till en underhållande afton med många glada toner.