Styrelsemöte 2017

Styrelsemöte med förstärkt styrelse av adjungerande områdesansvariga

Vi gläder oss åt att vi har en aktiv styrelse med flera personer som är adjungerade i egenskap av områdes ansvariga så som samordningsansvariga för sponsring, hemsida handhavare, volontärverkssamhets samordnare och belönings samordnare.

Skönt att ha en styrelse som deltar solidariskt i arbetet.