Årets Anhörigdag

Årets Anhörigdag firades med föredrag av Ola Polmé.

Ola föreläste om demensvård. Många viktiga tankar väcktes och minnesvärda råd gavs. Socialchefen med stab deltog och vi hoppas att dessa goda råd medföljer personalen ut till avdelningarna.

Dag två ägnades åt lite lättsammare underhållning. Meningen var att Södergökarna skulle underhålla men på grund av sjukdom fick Per Åke Nilsson rycka in med kort varsel. Han underhöll med lättsamma melodier på ett förtjänstfullt sett. Många av nära 50 deltagare stämde in i sångerna och det blev en lyckad dag till allas belåtenhet.