Vår förening har mist en mycket god vän och en aktiv medlem.

Bengt var med från första början i april 2010 då föreningen startade. Han var en mycket driftig person.

Bengt ifrågasatte mycket, vilket var till stor nytta för då fick man förstärka sina argument och detta ledde till bättre beslut. Bengt missade inget möte och på möten var han mycket aktiv. Han hade många olika uppdrag Kassör, Medlemsvärvare, Sponsorvärvare Aktivitetsplanerare av ”Ut i det blå”, Vice Ordförande och framför allt skapare av social gemenskap. Han hade inget emot att stå i centrum. Tvärt om så planerade han för detta. Vi missunnade honom inte. Han hörde helt enkelt hemma Där. Hans kännedom om folket gjorde honom oumbärlig inom medlemsregistret. De Bengt inte kände var få.

Föreningen samlade in en gåva till Cancerfonden för Bengts ära på 2140 kr.

Vi tackar för dessa år vi fick uppleva tillsammans med dig där vi gladde många och hade mycket nöje själva. Vi kommer för alltid minnas dig med värme.

Hela föreningen och speciellt styrelsen.