Uppstart av AnhörigCafé i Bara med omnejd.

Efter åtskilliga års försök lyckades vår förening med att starta ett Anhörigcafé.

Uppstarten var mycket lyckat. Nitton personer deltog med glad stämning.

Kaféet kommer att hållas måndagar alla udda veckor. Öppet tider planeras för

kl 14 till cirka 16.

Verksamheten administreras av Anhörigföreningen men stöds av kommunen och Röda Korset. Ett lyckat samarrangemang liksom Caféet i Svedala tätort.

Lite glada bilder från uppstarten