2018-02-18 Invigning av Café i Bara

Äntligen lyckades vi med att starta Caféverksamheten i Bara. Fantastisk anslutning med 17 deltagare. Många lovord från deltagarna. Lycka till Barabor.