Information av lokalpolis

Lokalpolisen informerar om vad som händer i vår kommun. Det är viktigt att veta så att man inte överreagerar samt att man känna sig tryggare. Föredraget var intressant och givande. detta lugnade de flesta.