Invigning av Bara Dagcentral

Ett efterlängtat beslut från kommunen att decentralisera vården innebär bl.a. att Bara Dagcentral öppnar. Invigningen besöktes av många intresserade. Många olika frågor kom upp. Svar på alla frågor fanns inte. Det får växa fram efter behov och kostnadsramar blev svaret. Uppmaning till att komma med önskemål var tydlig. Vi önskar lycka till för Basraborna med omnejd.