Vår förening är nu ansluten till Sveriges Anhörigas Riksförbund

Vår förening är nu ansluten till Sveriges Anhörigas Riksförbund och detta innebär att alla medlemmar som bor på samma postadress kommer att få fyra info-tidningar årligen hemskickad till sig. Samtidigt vill vi påminna er att besöka deras hemsida, länken hittar ni på vår hemsida under Länkar www.ahrisverige.se

Ta gärna en titt på deras Handbok, ni finner den på förstasidans menyrad, här kan ni läsa det mesta som berör anhöriga. Lycka till!

Den 17 november hade vi äntligen vårt första allmänna föreningsmöte. Det kom 30 personer och vi hade ett intressant möte där arbetsterapeuterna Lena Schedin från HMC och Eva Strandberg från kommunen redovisade två konkreta fall om hur man behandlar hjälpmedelsärenden. Man måste medge att det är lite komplicerat när två instanser behandlar saker olika rörande hjälpmedel för den behövande. För att vara på den säkra sidan lovade våra föredragshållare att samarbeta och hjälpa den sökande tillrätta vid behov samtidigt som dem lämnade infomaterial för att kunna finna dem samt komprimerad beskrivning.

Vidare hade vi möjligheten att lyssna på Maria Danielsson, chef för åldringsvården, Maria redogjorde kort om dagsläget i vår kommun samtidigt som hon kommenterade vårt handlingsprogram. Maria gick igenom vårt handlingsprogram punkt för punkt och kommenterade kommunens ståndpunkt och dagsläget. På sista punkten som sa att vi vill vara med och vidareutveckla verksamheten sade hon helt enkelt att VÄLKOMNA och tala om på vilka punkter och i vilken omfattning vill ni vara med. Detta var ett mycket glädjande besked. Vi skall nu sätta oss ned och författa ett antal skrivelser där vi preciserar våra önskemål i detalj.

Hela mötet tog ca. två timmar och var mycket konstruktivt.

Vi lovade att senast under januari 2011 återkomma med nästa års handlingsplan samt med kallelsen till årsmötet som skall avhållas under februari månad 2011.

Föteningen deltar i första advent firandet båda i Svedala och Bara. Besök gärna vår monter på kommungården första advent och på Barakulien andra advent.

Om vi inte träffar på varandra innan så önskar hela styrelsen er EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!