Nytt nätverk för oss

Svedala Anhörigförening Är medlem i det nystartade organet Anhörig Nätverk.

Sammanslutningen är en fortsättning efter Lärande Nätverk som pågick under 2010 och initierades av Nationella kompetenscentrum. Lärande nätverk hade sju möten under året och dess resultat skall sammanställas och distribueras till landets 290 kommuner. Vi lärde oss mycket av dessa möten och nu beslöt samtliga deltagare att vi skall fortsätta lokalt och vidareutveckla anhörigverksamheten i kommunen. Dagens upptaktsmöte beslöt att vi skall ha möten fyra gånger per år och de första två arbetspunkterna skall vara utarbetande av informationsblad, som skall tillställas så många behövande som möjligt. Punkt två skall vara korttidsavlösning.