Nästa möte

Nästa möte med Anhörignätverket blir 2011-05-16 där infobladet skall presenteras.

Vi återkommer med detaljer efter mötet.