Skånska Dagbladet har observerat vår skrivelse till Malmö Stad

Roligt med uppmärksamhet.

Skånskan har uppmärksammat vår skrivelse till Malmö Stad med en utförlig artikel.